adres : 66-200 Świebodzin, os. Łużyckie 39

Klauzula informacyjna dla pacjentów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUGILO SP. Z O.O., ul. Matejki 1/29/B, 66-200 Świebodzin, tel. +48 68 4793761, email: biuro@wpełnizdrowia.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – spełnienie obowiązku prawnego oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h RODO – przetwarzanie danych wrażliwych w związku profilaktyką, leczeniem, diagnostyką.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne i podmioty przetwarzające.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Ty jesteś dla nas najważniejszy, dlatego rzetelnie, profesjonalnie będziemy dla Ciebie
realizować programy powrotu do zdrowia.
W PEŁNI ZDROWIA
Medycyna specjalistyczna
oś. Łużyckie 39
66-200 Świebodzin
Copyright: fundacjawgore.pl
created by:
bizwebstudio.pl