adres : 66-200 Świebodzin, os. Łużyckie 39

Klauzula informacyjna dla pacjentów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUGILO SP. Z O.O., ul. Matejki 1/29/B, 66-200 Świebodzin, tel. +48 68 4793761, email: biuro@wpełnizdrowia.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – spełnienie obowiązku prawnego oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h RODO – przetwarzanie danych wrażliwych w związku profilaktyką, leczeniem, diagnostyką.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne i podmioty przetwarzające.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Jesteś naszym priorytetem!

Z pełnym zaangażowaniem
i profesjonalizmem tworzymy
dla Ciebie programy powrotu
do zdrowia.
W PEŁNI ZDROWIA
Medycyna specjalistyczna
Świebodzin, oś. Łużyckie 39
Filia Gorzów Wlkp.,
ul. Walczaka 25 (Obok WSB)
Copyright: fundacjawgore.pl
created by:
bizwebstudio.pl