adres : 66-200 Świebodzin, os. Łużyckie 39

Klauzula informacyjna dla umów zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUGILO SP. Z O.O., ul. Matejki 1/29/B, 66-200 Świebodzin, tel. +48 68 4793761, email: biuro@wpełnizdrowia.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia oraz biuro rachunkowe

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 

  • przez okres 5 lat zgodnie z ordynacją podatkową

  • przez okres realizacji prawnych interesów administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach działalności gospodarczej)

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Ty jesteś dla nas najważniejszy, dlatego rzetelnie, profesjonalnie będziemy dla Ciebie
realizować programy powrotu do zdrowia.
W PEŁNI ZDROWIA
Medycyna specjalistyczna
oś. Łużyckie 39
66-200 Świebodzin
Copyright: fundacjawgore.pl
created by:
bizwebstudio.pl