adres : 66-200 Świebodzin, os. Łużyckie 39

Nasze usługi

Pragniemy wpierać, pomagać, przywracać do aktywności społecznej,
fizycznej i zawodowej osoby w każdym wieku.
Gabinety Specjalistyczne
Zapraszamy do współpracy specjalistów, lekarzy i terapeutów
 • Możliwe dostosowanie wg potrzeb specjalisty
 • Na miejscu PUNKT POBRAŃ LABORATORYJNYCH
 • Możliwa współpraca w różnych formułach (poradnia, na godziny)
Rehabilitacja funkcjonalna
Wsparcie w odzyskiwaniu funkcji fizycznych, psychicznych
lub społecznych po doznanych urazach, chorobach lub zaburzeniach.
 • Przywracanie funkcji
 • Samodzielność i niezależność
 • Poprawa jakości życia
Punkt pobrań
W naszej poradni funkcjonuje punkt pobrań laboratoryjnych, do którego zapraszamy od poniedziałku do piątku.
 • Badania laboratoryjne wykonuje dla nas DIAGNOSTYKA
 • Nasz profesjonalny personel wspiera i doradza
 • Pomaga w dopasowaniu i wyborze optymalnego zakresu badań
Programy edukacyjne
Pragnienie poszerzania bezpieczeństwa
oraz jakości opieki zdrowotnej poprzez edukację i specjalistyczne szkolenia
 • Kurs dla otoczenia pacjenta
 • Szkolenie z identyfikacji zagrożeń zdrowia i życia, podstawy PPP
  oraz wykorzystanie środków ratowniczych
Badania na broń
Kompleksowe badania dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń palną lub już posiadających je.
 • Kompleksowe badania lekarskie
 • Badania psychologiczne
 • Wydanie odpowiednich zaświadczeń
Wsparcie Rodziny
Wzmacnianie relacji, rozwój i wsparcie każdego członka rodziny
 • Budowanie atmosfery wsparcia
  i poczucia bezpieczeństwa
 • Promocja wzajemnego szacunku
  i zrozumienia
 • Wsparcie w rozwijaniu konfliktów
  i przeciwdziałanie stresowi
Doradztwo zawodowe
Profesjonaliści pomogą zidentyfikować mocne strony i cele zawodowe
poprzez sesje i warsztaty
 • Wsparcie i motywowacja
  do osiągania celów
  oraz rozwijania potencjału
 • Opracowanie strategii
  i optymalnego planu działania
 • Wsparcie w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących kariery
Coaching i mentoring
Indywidualne sesje prowadzone, umożliwiają otwartą rozmowę i dzielenie się obawami, wyzwaniami i celami.
 • Wsparcie w osiąganiu celów i realizacji potencjału
 • Wsparcie oparte na doświadczeniu i wiedzy mentora
 • Kariera zawodowa, relacje międzyludzkie, rozwój osobisty
  i kondycja fizyczna
Jesteś naszym priorytetem!

Z pełnym zaangażowaniem
i profesjonalizmem tworzymy
dla Ciebie programy powrotu
do zdrowia.
W PEŁNI ZDROWIA
Medycyna specjalistyczna
Świebodzin, oś. Łużyckie 39
Filia Gorzów Wlkp.,
ul. Walczaka 25 (Obok WSB)
Copyright: fundacjawgore.pl
created by:
bizwebstudio.pl