adres : 66-200 Świebodzin, os. Łużyckie 39

Klauzula informacyjna dla pracowników.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUGILO SP. Z O.O., ul. Matejki 1/29/B, 66-200 Świebodzin, tel. +48 68 4793761, email: biuro@wpełnizdrowia.pl

2) celem przetwarzania jest: 

a) zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie bezpieczeństwa pracy i mienia poprzez monitoring wizyjny/monitoring systemów informatycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Art. 222 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r

b) publikacja wizerunku na stronach www/fb - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jako zgody

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 

• Medycyna pracy

• Zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa)

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu Pracy
a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn analitycznych, statystycznych oraz do momentu odwołania zgody

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Jesteś naszym priorytetem!

Z pełnym zaangażowaniem
i profesjonalizmem tworzymy
dla Ciebie programy powrotu
do zdrowia.
W PEŁNI ZDROWIA
Medycyna specjalistyczna
Świebodzin, oś. Łużyckie 39
Filia Gorzów Wlkp.,
ul. Walczaka 25 (Obok WSB)
Copyright: fundacjawgore.pl
created by:
bizwebstudio.pl