zdrowie psychczne

Jak dbać o siebie w sferze psychicznej?

Wiele naszych problemów zaczyna się w głowie. Zły sposób myślenia, złe nawyki wyuczone przez lata, słabe autorytety i przykłady, które naśladujemy od dzieciństwa, bardzo często prowadzą do tego, iż człowiek przez większość swego życia nie dba sam o siebie. Nie dba o swój komfort psychiczny i jego zdrowie, które jest podstawą jego istnienia, ponieważ jeśli […]